Vitajte na www.seichertova.com


>>   Preklady na počítači (MS Word, MS Excel, Powerpoint)
       s použitím C.A.T. (elektronických prekladateľských slovníkov)
>>   Aj expresné preklady (do 2, 12 a 24 h) v závislosti
       od rozsahu.
>>   Preklad veľkého množstva textu v krátkom termíne

Preklady prijímam a posielam podľa požiadavky zákazníka e-mailom alebo faxom.
Na požiadanie dodám preklad na diskete alebo CD.

Denná kapacita: 15-20 normovaných strán.


Preklady z/do AJ v nasledujúcich odboroch:

-   Ekonomika, financie, bankovníctvo
-   Účtovníctvo a audit (účtovné závierky, audítorské správy)
-   Doprava a telekomunikácie (štúdie uskutočniteľnosti)
-   Obchodné právo a právo EÚ (návrhy zmlúv, smernice
    a nariadenia EK)
-   Energetika
-   Dizertačné práce, resumé, a i.